Κατασκευές
Το γραφείο μας εξειδικεύεται στο δίκαιο και εν γένει στα ζητήματα που αφορούν στον τομέα των κατασκευών (πολυκατοικιών / μεγάρων γραφείων και καταστημάτων / δημοσίων έργων κλπ.).

(Διεθνές) Εμπορικό Δίκαιο & Μεταφορές
Το γραφείο μας καλύπτει Δίκαιο Εταιριών, Εμπορικές Συμβάσεις, Εμπορικό Σήμα και Πνευματικά Δικαιώματα, Βιομηχανικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Μεταφορών και πάσης φύσεως ζητήματα σχετικά με το Εμπορικό Δίκαιο και τις Μεταφορές σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο.

Δημόσιο – Διοικητικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο
Εξειδίκευση στα θέματα του εργατικού δικαίου, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, αλλά και δραστηριοποίηση σε κάθε ζήτημα που αφορά στο Δημόσιο-Διοικητικό Δίκαιο.

Σωματεία
Εργατικά, Δημοσίων Υπαλλήλων, Επαγγελματικά, Αθλητικά, Πολιτιστικά, Καλλιτεχνικά και λοιπά σωματεία.

Αυτοκίνητα – Ασφαλιστικές εταιρίες
Εμπειρία στην επίλυση κάθε ζητήματος που αφορά στον τομέα αυτόν. Συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες και πρακτορεία.

Μισθώσεις
Έγκαιρα και κατάλληλα ενημερωμένοι αντιμετωπίζουμε με επιτυχία κάθε μισθωτική υπόθεση και διαφορά.

Αστικό Δίκαιο
Το γραφείο μας, με απόλυτη επάρκεια, συμβουλεύει και παρίσταται σε κάθε υπόθεση Αστικού Δικαίου.

Τράπεζες – Χρηματιστήριο

Ποινικό Δίκαιο

Δικηγορικό γραφείο
Iωάννης Δημ. Βαλαβάνης
& Συνεργάτες
Τσαμαδού 38, Πειραιάς 185 31, Ελλάς
Τηλ. 0030 210 410 10 90 - 1
Fax. 0030 210 410 10 92
e-mail: valavanis@valavanis.gr

ΓΕΝΙΚΑ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ