Το δικηγορικό γραφείο "Ιωάννης Δημ. Βαλαβάνης & Συνεργάτες" με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, τη συνεχή και ανελλιπή ενημέρωση των στελεχών του στα νέα επιστημονικά δεδομένα και γνωστικά αντικείμενα τής νομικής επιστήμης, καθώς και την αδιάλειπτη και ακαταπόνητη καθημερινή ενασχόληση τού γραφείου με τις υποθέσεις που τού ανατίθενται, αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών που παρέχονται από το δικηγορικό γραφείο "Ιωάννης Δημ. Βαλαβάνης & Συνεργάτες".

Η συστηματική δραστηριοποίηση τού γραφείου με επιτυχία σε όλους τους κλάδους δικαίου, με έμφαση στον τομέα των κατασκευών, (πολυκατοικιών / μεγάρων γραφείων και καταστημάτων / δημοσίων έργων κλπ.), τού (διεθνούς) εμπορικού δικαίου και μεταφορών , θεμάτων εργατικού δικαίου και σωματείων , υποθέσεων διοικητικού δικαίου , θεμάτων ασφαλιστικών και αυτοκινήτων , σε συνδυασμό με το δυναμικό χαρακτήρα των στελεχών του και τη γλωσσική τους επάρκεια (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά), καθώς και την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση όλων των εξελίξεων των σχετικών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και των γενικότερων αλλαγών στην οικονομία, κοινωνία και πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο, εγγυώνται την ασφαλή, ταχύτατη και πλήρη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που τού ανατίθενται.

Το δικηγορικό γραφείο "Ιωάννης Δημ. Βαλαβάνης & Συνεργάτες" αναπτύσσοντας συνεχώς τη συνεργασία του με δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με γραφεία Οικονομικών Συμβούλων, Λογιστών, (Κτηματο)μεσιτών και Επενδύσεων, όπως επίσης με επιστημονικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, επιτυγχάνει αφ' ενός μεν να παρέχει στους πελάτες του ένα ευρύ πεδίο Υπηρεσιών και αφ' ετέρου να βρίσκεται στο κέντρο των διεθνών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων.

Δικηγορικό γραφείο 
Iωάννης Δημ. Βαλαβάνης 
& Συνεργάτες

Τσαμαδού 38, Πειραιάς 185 31, Ελλάς
Τηλ. 0030 210 410 10 90 - 1
Fax. 0030 210 410 10 92
e-mail: valavanis@valavanis.gr

 

ΓΕΝΙΚΑ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ